Birgitte Bakke

Systemansvarlig og instruktør

Birgitte opplever stor glede over at hun får til ting i slyngen som hun ikke får til på matten, og at kroppen responderer så godt på denne formen for yoga. Hun håper å kunne formidle noe av sin glede over Aerial yoga når hun instruerer i denne yogaformen.

Birgitte har brukt yoga for å balansere kropp og sinn i over 16 år. Kari Couchman har vært hennes hovedlærer innen yoga. Hun har hatt sin egen erfaring med kropp og skader hvor hun har måttet lære å bruke kroppen på en helt ny måte. Hun har i den forbindelse brukt yoga i slynge for opptrening og restitusjon. 

Birgitte er vår systemansvarlig så har du spørsmål ang booking kan det være lurt å spørre henne.

Birgitte er også YogaVayu sin særlig begavede musiker, og hun er en profesjonell Hangspiller.
Hun er en av grunnleggerne av Lydbad, et anderledes lydkonsept i Bergen som bruker lyd med helhet og terapi som intensjon. Hun bruker også lyd i individuell behandling, sammen med berøring, bevegelse, ord, soneterapi og Human Design. 

Hun er utdannet Heilpraktiker, med spesialfelt på sammenhengen mellom følelsesmessig stress og sykdom.  Birgitte har nærmere 20 års erfaring som terapeut. 

Kari Couchman

Partner og Instruktør

Kari underviser flere slynge- og matteklasser hver uke. Hun har en leken og inspirerende grunntone i undervisningen. Kari har dyp innsikt i hvordan kroppen fungerer, og hun har gjennom flere tiår tilegnet seg kunnskap om de utfordringer en moderne kropp utsettes for, og forsetter å utforske og studere innen dette feltet for å formidle en moderne og vitenskaps basert undervisning.

info@yogavayu.no
958 57 442

Les mer ›

Kjerstin Søvik

Partner og instruktør

Kjerstin har mange års yoga- og undervisningserfaring. Hun underviser yoga med mål om at tilstedeværelse, pust og bevegelse kan gi mer frihet og kraft, både på matten og i livet ellers. Hennes lange erfaring som barne-og ungdomspsykiater med spesialfelt innen traume og psykoterapi influerer hennes formidling av yoga.

info@yogavayu.no

Les mer ›

Birgitte Bakke

Systemansvarlig og instruktør

Birgitte opplever stor glede over at hun får til ting i slyngen som hun ikke får til på matten, og at kroppen responderer så godt på denne formen for yoga. Hun håper å kunne formidle noe av sin glede over Aerial yoga når hun instruerer i denne yogaformen.

924 67 314

Les mer ›

Ida Hjorteset

Instruktør

Ida har en myk og behagelig undervisningsstil og er særlig opptatt av trygg utførelse i praksisen. Hun ønsker at matten eller slyngen skal være en plass hvor fokus vendes innover mot kropp, pust og sinn, og det inviteres til økt tilstedeværelse. Hun er dypt fasinert av hvordan yoga virker både på det fysiske og psykiske plan, og hvordan man igjennom en regelmessig praksis opplever endring både på og utenfor matten.

Les mer ›

Martine Short

Instruktør

Martine er en freelance yoga - og meditasjonslærer. Hun har undervist yoga i ca 7 år, blant annet på Yoga NOR. Martine har en "go with the flow" attitude når det gjelder yoga og livet generelt. Hos oss vil du treffe henne på gravid yogakurs og innimellom som vikar.

info@yogavayu.no
953 03 782

Les mer ›

Pia Klubb Fasmer

Instruktør

Pia underviser i rolig hatha yoga, hvor det fokuseres på tilstedeværelse og balanse mellom kropp og sinn. Pust og bevegelse kombineres i både en flytende og mer stillestående stil, hvor det vies tid til stillhet, indre fokus og bevisste justeringer. Pia har spesiell kompetanse i å undervise gravide, og det er hun som underviser disse kursene ved YogaVayu.

Les mer ›

Astrid Innvær Reinholdsen

Instruktør

Astrid underviser Hatha yoga. Hun er sertifisert Iyengaryogalærer. Hennes hovedlærer er Seniorlærer Glenn Ceresoli. Iyengar yoga retningen har fokus på detaljer, god alignment, presisjon og sikkerhet i yogastillingene.

Les mer ›

Lydia Vasquez

Vikar

Lydia synes den mest interessante delen av yoga er meditasjon og mindfulness. Gjennom yoga har hun lært å se sammenhengen mellom kropp, sinn og sjel, og det er dette som har inspirerte henne til å lære bort yoga til andre. Hun brenner for å formidle ro og tilstedeværelse gjennom mindful movement meditation, noe som særlig kjennetegner Mindful Yoga klassene ved YogaVayu.

Les mer ›

Hanne Østhagen

Hanne underviser yoga på matte og er utdannet innen Iyengar yoga. Hennes undervisning er preget av ro, nærvær og kreativitet, og har som mål at hver elev finner «sin yoga». - En personlig praksis som er hensiktsmessig for kropp og helse, men som også gir frihet og lekenhet, rom til bare å være, med oppmuntring for vekst. Hanne er også terapeut i «Jevn» hvor hun arbeider ut fra en holistisk forståelse av mennesket.

Les mer ›

Priser