Kjerstin Søvik

Partner og instruktør

 

Kjerstin har praktisert yoga siden 2008 og undervist siden 2011. Hun liker å undervise yoga i langsom flyt hvor kropp, pust og sinn inviteres til en felles rytme og ro. Livserfaringene våre preger like mye kroppen som sinnet, og de kan uttrykke seg som spenninger i muskulatur og bindevev eller uro i sinnet. Å nå sinnet gjennom kroppen er en del av yogaens kunst. Kjerstin ønsker i sin undervisning å skape et rom hvor bevegelse gir mulighet for mer kroppslig og mental frihet og kraft, både på matten og i livet ellers.

 Kjerstin har gjennomført Anusarayoga teacher training som er godkjent av Yoga Alliance, har kurs i terapeutisk yoga og er utdannet i USA innen barneyoga. Hun har også gjennomført en Teacher Training i Mindful yoga for psykisk helse. Du vil finne elementer både fra Foundation training og Z Health i hennes timer, og hun er elev innen Z Health Education systemet.

Kjerstin har arbeidet som lege siden 1995. Hun er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og har særlig kompetanse innen psykodynamisk psykoterapi. Til dagen arbeider hun ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge ved Haukeland Universitetssykehus.

Your best plant life awaits

Subscribe to my list to get the best tips on plant care, plant-based eating, and living a beautiful, sustainable lifestyle!

Subscribe