Medlemsvilkår

Medlemsvilkår

1. Medlemskapet løper fra den dagen du melder deg inn. Ved innmelding blir du belastet for treningsavgift for en måned. 750 kr ved 12 mnd yoga, 1100 ved 12 mnd aerial, 900 kr ved 6 mnd yoga og 1300 ved 6 mnd aerial.

2. Avtalen er bindende og uoppsigelig i hele avtaleperioden. Yogvayu kan likevel heve avtalen ved medlemmets eventuelle vesentlige mislighold. Medlemmet plikter i slike tilfeller å betale fullt ut. Når avtaleperioden er utløpt fornyes avtalen automatisk på samme betingelser, med mindre den er skriftlig sagt opp av medlemmet senetst 14 dager før utløpsdato.  

3.  Medlemskapet hos Yogavayu er personlig og kan ikke overlates/lånes til andre.

4. Merk at det kan være noe redusert timeplan i skoleferier.

5. Allerede innbetalt treningsavgift blir ikke refundert.

6. Som medlem hos Yogavayu administrer du selv ditt eget medlemskap på din profil i mindbody. Dette betyr at du selv må logge deg inn på mindbody dersom du ønsker å endre personopplysninger, betalingskort etc.

7. Du må ha gyldig legeerklæring for å kunne fryse ditt medlemskap.

Frys av medlemskap må registreres måneden før ønsket fryseperiode starter. Du kan fryse medlemskapet inntil 3 månder av gangen.

8. Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på din profil. Yogavayu fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

Betaling

10. Som medlem hos Yogavayu aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte treningsavgiften hver måned.
 Du er selv ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid, for eksempel å påse at betalingskortet er gyldig. Betalingsopplysningene kan du endre på din profil.

11. Yogavayu sender ut påminnelser via mail og SMS for ubetalt medlemsavgift, samt varsel om automatisk utmeldelse, dersom betaling uteblir. Etter gjentatte varsler sendes utestående beløp til inkasso. Kvittering for betalt medlemsavgift kommer automatisk på epost.

Angrefrist

12. Som kunde hos Yogavayu har du full angrerett på din bestilling fra internett inntil 14 dager. Merk at dette kun gjelder ved kjøp over internett.
Priser