Smittevern

 

* Vårt studio innehar medisinsk kompetanse og har høyt fokus på individuell tilpasning og rehabilitering i vår nærværpraksis.

* Hos oss får du kyndig veiledning til din praksis på egen matte.

* Du har mulighet for å booke individuelle timer med legespesialist og/eller terapeut, velkommen til å ta kontakt på epost: [email protected]

* Våre lokaler har veldig god ventilasjon og ingen av våre praksiser vil i denne perioden ha høy intensitet.

* Ha med din egen matte. Vi låner ikke ut matter i denne perioden.

* Vi har et system for registrering av kontaktinformasjon for alle besøkende i studio og alle våre besøkende betaler over nett på forhånd.

* Det er nå mulig med 20 stk samtidig i vårt lokale i tillegg til lærer.

* Vi ber deg som besøkende om å hjelpe til at det ikke oppstår trengsel ved inngang eller i lokalet.

* Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko. 


* Vi har kun 3 personer i garderoben om gangen. Skift raskt slik at du kan gjøre plass til nestemann.


* Unngå å henge ut for lenge både før og etter klassen. Den enkeltes behov for avstand og smittevern bør respekteres. 


* Vi ber alle besøkende om å benytte vaskene for håndvask eller hånddesinfeksjon på vei inn og ut av lokalet. For slyngepraksis vask hender og unngå for mye sprit på hendene.


* Kontaktpunktene våre rengjøres jevnlig.

* Hold tilstrekkelig avstand til andre når du er hos oss. Dette bør overholdes under praksisen, i garderobe og ved inn og utgang.

* Nærkontakt ansikt til ansikt bør unngås ved passering. 


* Alle skal ha god håndhygiene. 


* Vi har 30 minutter mellom hver praksis for å kunne ventilere og rengjøre mellom timene. Vær vennlig å påse at du forlater lokalet når timen er ferdig.