Smitteverntiltak

Vi følger smittevernrforhåndseglene til Bergen Kommune, Folkehelseinstituttet og bransjestandarden.
Vi har ekstra renhold begrenset timeplan.  Også begrenset antall plasser på matteklassene.
Følg merkingen på gulvet så er du sikret mer enn 1 meters avstand i din yogaøkt.

Praktiske forhold:
- Du må være frisk for å komme til klasse og heller ikke være i karantene.
- Kom alene og vær påmeldt.
- Hold minst en meters avstand til hverandre og begrens sitting i sofa/sosial aktivitet.
- Berør minst mulig av innventar og utstyr 
- Ingen te/vannservering så ha evt med egen drikke.
- Vask og/eller sprit av hender før og etter klasse, opp til albuen for slyngeklassene.
- Alle må ha egen matte, ta med matten hjem mellom hvert besøk i studio. Ingen mattelagring på Vayu. Dersom du har matten lagret hos oss, så kom minimum 10 min før første klasse for å hente denne ut. Rommet er låst.
- Ikke noe felles utstyr brukes bortsett fra spesielt rengjorte slynger.
- Instruktøren logger deg inn på skjermen, slik at kun en person tar på den.
- God hostehygiene er å hoste i papirhåndkle (som du finner i lokalene) eller i armkroken.
- Vask hendene på nytt før du evt tar i slyngene igjen.
- Forlat lokalene etter klassen.
- Minimum 5 påmeldte på alle klassene.
- 24 timers bindende påmelding til alle klasser.

Priser