Sterke og frie skuldre

 

Denne workshopen har fokus på skuldrene og deres mulighet til frihet. Skulderen er kroppens mest bevegelige ledd, men det er ikke slik de fleste opplever det, og det skal vi gjøre noe med! Finn dine vinger! Det viktige samspillet mellom mobilitet og stabilitet for skuldrene utforsker vi fra der hver enkelt deltager har sitt eget utgangspunkt. Vi vil bruke mange varierte stillinger og innfallsvinkler for å oppnå mer frihet i denne delen av kroppen. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Lærer: Kari Couchman

Pris: Kr 500,-

(OBS: Ingen refusjon)

 

Bestill her