Balance: kinetic strength & movement

Dette er en workshop som utforsker bevegelse, balanse og spenninger i kroppen. Her tar vi i bruk prinsipper fra Functional Range Conditioning og Kinstretch, og introduserer morsomme, men utfordrende måter å utvikle kroppskontroll på.
Denne workshopen passer for alle nivåer, og er nyttig for alle uansett praksis
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ENGLISH: This is a workshop to explore ways of creating, controlling and moving with balance, tension and freedom.
Building on strength principles from Functional Range Conditioning and Kinstretch, this workshop will introduce fun and challenging ways to develop a deeper awareness of internal body control and sensitivity.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
The workshop is open for all levels, and skills will be transferable to any practice

Instruktør Tom Mountjoy

OBS: Frem til 7 dager før workshopen kan påmeldingsavgiften refunderes med 50%.
Ingen refusjon etter dette tidspunktet.

Priser